Актьорът Боян Арсов чете моето стихотворение "Целуна ме през маската"

"Остави на мира сърцето ми!"

четвъртък, 9 януари 2014 г.

Безимен

re-edit 


Казваш ми „мило“,
но това няма значение.
Казваш „любими“ –
по задължение.
Казваш ми “скъпи”,
но нищо не струвам.
И знам колко пъти
сме се престрували.
Уморих се да бъда “онзи”,
уморих се от празнодумие.
Словесните пози
са... за “разумните”...
Не ми звъни.
Не ми пиши.
Не споменавай името ми.

Аз съм безимен за тебе. 

неделя, 5 януари 2014 г.

The Other Side


Бил ли си от другата страна?
Усещал ли си самотата
на разделителната линия?
Виждал ли си несъществуването ти
в хорските очи?

Бил ли си от другата страна?
Липсвал ли си на любим човек
преди изгрев слънце?
Намирал ли си се пред заключена врата,
през която само ти не можеш да минеш?

Бил ли си от другата страна?
От другата страна на пътя –
в запустялата кръчма отсреща.
От другата страна на завесата,
която пада още преди последните аплаузи.
От другата страна на стената,
опазила тайната на двама влюбени.

Бил ли си от другата страна?
Прекрачвал си някога самоуверено
през прага на мрака?
Боляло ли те е ожулено коляното,
падайки във бездната на отчуждението?

Бил ли си от другата страна?
От другата страна на светлината –
замижал с очите срещу слънцето.
От другата страна на пощенската марка, 
където е мокро и лепкаво…
От другата страна на ключалката,
която допуска само един ключ. 

Вървял ли си някога редом
до самия себе си,
виждайки себе си?
Аз съм вървял. 

сряда, 1 януари 2014 г.

The Nightwatch
Рембранд ван Рейн, "Нощна стажа"
Мълчанието на нощта
под прозореца ми
марширува.

Новата песен на Бойко и Деян Неделчеви по мой текст - "Безпокой"

Ти винаги ще си в ❤️-то ми, мила моя...

"Ти си синьото в очите ми"

двама: True Love

"Father", една съвременна приказка

I Lost My Heart in London

My name is Ivo

A Dog's Heart - movie trailer

Официалният трейлър на романа OMG