Актьорът Боян Арсов чете моето стихотворение "Целуна ме през маската"

"Остави на мира сърцето ми!"

понеделник, 25 април 2022 г.

ДИВИТЕ ЛЕБЕДИпо Ханс Кристиан Андресен
 

Попитах листото безумно зелено

кой всяка вечер се моли за мене,

кой всеки залез на сън ме обрича.

кой в самотата до днес ме обича. 

 

Попитах листото безумно зелено - 

плахо във мрака заспало блажено – 

кой ме предаде, кой ме възкръсна 

във тишината на добата късна. 

 

Попитах листото безумно зелено

кой в тъмнината мисли за мене,

кой ми изплита риза с коприва,

кой ме целува, когато заспивам.

 

Птиците кръжат над тебе – 

11 князе са диви лебеди.

Новата песен на Бойко и Деян Неделчеви по мой текст - "Безпокой"

Ти винаги ще си в ❤️-то ми, мила моя...

"Ти си синьото в очите ми"

двама: True Love

"Father", една съвременна приказка

I Lost My Heart in London

My name is Ivo

A Dog's Heart - movie trailer

Официалният трейлър на романа OMG